Permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Landskap Negeri Johor bagi jawatan sebagaimana berikut :-

  1. ARKITEK LANDSKAP J41
  2. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP J29
  3. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G27

CARA –CARA MEMOHON :
i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang SUKJ 01 yang boleh
diperolehi daripada pejabat ini dengan cara datang sendiri ke Jabatan
Landskap Negeri Johor, Bangunan Menteri Besar Dan Setiausaha Kota
Iskandar, 79503 Nusajaya, Kerajaan Negeri Johor, Johor Darul Ta’zim.

ii) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan
sekeping gambar terbaru berukur

 Sijil Kelahiran
 Kad Pengenalan
 Sijil Persekolahan/Berhenti Sekolah
 Lain-Lain Sijil / Surat Akuan

DOWNLOAD IKLAN

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN

iii) Borang Permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dihantar ke
alamat :

PEGARAH
JABATAN LANDSKAP NEGERI JOHOR
ARAS 1, BANGUNAN DATO’ JAAFAR MUHAMMAD
KOTA ISKANDAR,
79503 NUSAJAYA, JOHOR BAHRU.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN :
Sebelum atau pada : 4 OGOS 2010 Advertisement