Jawatan /Post : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Diiklankan pada /
Posted On
:2009-07-15 00:00:00
Bilangan Kekosongan :4
Tarikh buka :2010-07-16
Tarikh Tutup :2010-08-13
Sekolah/Institut/Pusat/Unit /
School/Institute/Center/Unit
:
Keperluan Program /
Programme required
:
Sub Program /
Sub Programme
:
No. /No. Syarat-syarat /Requirements
1 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak

2 (i) diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T1); atau

3 (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T2);

4 lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Jadual Gaji /Salary Schedule:
P1T1-P1T21: 1544.86 - 3034.66
P2T1-P2T21: 1615.95 - 3237.37
P3T1-P3T21: 1690.06 - 3415.79
Permohonan adalah secara online layari http://ejobs.ums.edu.my/ Advertisement