1. Eksekutif Zakat (1 kekosongan)

 • Lelaki sahaja
 • Kelulusan sekurang-kurangnya Ijazah
 • Sanggup bekerja dipejabat-pejabat cawangan PPZ sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 • Mempunyai personaliti yang menarik.
 • Calon mesti mampu membaca Al-Quran dengan baik.
2. Eksekutif Audit - ICT (1 Kekosongan) 
 • Calon mestilah mempunyai Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat, Sains komputer atau yang setara dari universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman sebagai Juruaudit Sistem Maklumat.
 • Pengalaman dalam bidang audit - IT adalah satu kelebihan.
 • Mereka yang mempunyai pengetahuan dalam menggunakan ACL akan diutamakan.
 • Mempunyai pengetahuan yang kukuh IT kawalan dalaman dan rangka kerja tadbir urus serta prinsip/ amalan pengurusan risiko.
 • Kemahiran komunikasi yang kukuh bertulis dan lisan.
 • mempunyai kemahiran analitikal yang kuat dan keupayaan untuk bekerja secara bebas dengan pengawasan yang minimum.
 • Keupayaan untuk menguruskan masa, proaktif dan menepati tarikh akhir.
 • Calon mesti mampu membaca Al-Quran dengan baik.
3. Eksekutif Pembangunan Teknologi Maklumat (1 kekosongan)
 • Ijazah dalam bidang Sains Komputer Teknologi Maklumat atau Software Engineering yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf denganya.
 • Mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam pembangunan Java Programming dan Pembangunan Web (JAVA, JSP,  J2SE, J2EE, Servelett dan EJB).
 • Menganalisa dan melaksanakan keperluan sistem meklumat dalam pentadbiran dan pengurusan Pusat Pungutan Zaka.
 • Merancang, menggunakan dan memantau database sistem supaya matlamat dan strategi yang dibangunkan akan dicapai.
 • Berpengetahuan dalam bidang tugas berikut :- 
- Membangun aplikasi mengikut spesifikasi teknikal/program.
- Berpengetahuan dalam Object-Oriented Modeling/Design/Requirement Engineering Process.
- Boleh menghasilkan dokumen pembangunan sistem seperti SRS (Software Requirement Specification dan sebagainya).
- Boleh mengendali dan dan menyediakan "User Acceptance Test Document" dikalangan pengguna aplikasi.
- Membuat pengujian terhadap pembangunan sistem (Functional Testing, Unit Testing) , berdasarkan keperluan pembengunan sistem.
 • Boleh bertugas dengan baik di bawah tekanan dan menepati had masa yang ditetapkan.
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 •  Calon mestilah boleh membaca Al-Quran dengan baik.
4. Penolong Eksekutif Zakat (1 kekosongan)
 • Kelulusan sekurang-kurangnya Diploma.
 • Sanggup bekerja di pejabat-pejabat cawangan PPZ sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
 • Boleh bertugas dengan baik di bawah tekanan dan menepati had masa yang ditetapkan.
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 • Mempunyai personaliti yang menarik.
 • Calon mestilah boleh membaca Al-Quran dengan baik.
5. Setiausaha Eksekutif (1 kekosongan)
 • Kelulusan sekurang-kurangnya Diploma Kesetiausahaan/ Pengurusan dan Teknologi Pejabat.
 • Berkemahiran menggunakan aplikasi komputer Ms Word, Excel. Pagemaker, Powerpoint dan lain-lain.
 • Shorthand dan trengkas satu kelebihan.
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 • Calon mestilah boleh membaca Al-Quran dengan baik.
6. Penolong Pegawai Kaunter Zakat (2 kekosongan)
 • Kelulusan sekurang-kurangnya STPM atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).
 • Berkemahiran menggunakan aplikasi komputer dengan baik.
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 • Lelaki sahaja.
 • Calon mestilah boleh membaca Al-Quran dengan baik.
7. Kerani Am (1 kekosongan)
 • Kelulusan sekurang-kurangnya SPM.
 • Sekurang-kurangnya berkemahiran menggunakan aplikasi komputer Ms Word dan Excel.
 • Boleh berkomunikasi dengan baik.
 • Komited dan bekerja dalam pasukan.
 • Calon mesti mampu membaca Al-Quran dangan baik.
Calon-calon yang berminat sila tulis permohonan yang lengkap dengan menyatakan gaji yang dipohon, gambar berukuran passport, dan salinan sijil kepada :-
Pengurus Besar Kanan Khidmat Pengurusan,
Pusat Pungutan Zakat MAIWP,
Wisma PPZ, Dataran Shamelin,
No 68 Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa,
56100 Kuala Lumpur,
Tel: 03-92895757
Tarikh tutup permohonan pada 20 Januari 2014 (Isnin)
Advertisement