Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan secara TETAP/ KONTRAK/ SEMENTARA seperti berikut :-
JAWATAN AKADEMIK
BIL.
NAMA JAWATAN

GRED

1
KHAS C / VK7
2
DS53
3
DS45/DS51
4
DG41
5
DA41
6
J41, J43, J47, J51
7
J29

CARA MEMOHON

(a) Permohonan adalah secara ‘online’ melalui laman web http://webapp.uthm.edu.my/perjawatanakademik/ kecuali bagi jawatan Profesor dan Profesor Madya. Sila patuhi arahan-arahan berkaitan.(b) Bagi jawatan Profesor dan Profesor Madya, borang permohonan boleh didapati dengan hadir sendiri di Pejabat Pendaftar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang beralamat seperti di bawah atau di muat turun dari laman web Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di http://webapp.uthm.edu.my/perjawatanakademik/. Borang yang lengkap diisi berserta sijil dan dokumen yang berkaitan dan telah disahkan hendaklah dicatatkan nama jawatan di penjuru sebelah kiri atas sampul surat dan dialamatkan ke Pejabat Pendaftar UTHM seperti alamat di bawah :-Pejabat Pendaftar
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja
Batu Pahat, Johor
(u.p : Unit Perjawatan & Perkhidmatan Akademik)(c) Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan / Badan Berkanun hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing bersama salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan. Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak termasuk tidak menyertakan salinan dokumen yang dikehendaki dan permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.(d) Sebarang pertanyaan sila hubungi :-

Unit Perjawatan Dan Perkhidmatan Akademik

Tel : 07-4537000 / 7108 / 7112 atau email recruitment@uthm.edu.myTARIKH TUTUP PERMOHONAN

Jawatan Akademik - TerbukaMORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS Advertisement