Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berkelayakan bagi mengisi jawatan kosong di Pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

1. PEGAWAI TADBIR GRED N41
2. PEMBANTU UNDANG-UNDANG GRED L29
3. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27

KLIK SINI UNTUK SYARAT LANTIKAN

CARA MEMOHON
(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan di dalam Perkhidmatan di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang boleh diperolehi secara PERCUMA. Calon-calon yang ingin memohon borang tersebut melalui pos dari Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang mestilah menyertakan sampul surat berukuran 32sm x 22sm yang beralamat sendiri beserta setem bernilai RM1.00.
(b) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32sm x 22sm.
(c) Permohonan yang berikut akan ditolak:-
i) Tidak menggunakan borang permohonan jawatan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
(ii) Tidak disertakan gambar atau salinan dokumen yang diperlukan.
(iii) Tidak lengkap atau tidak terang.
(iv) Salinan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak disahkan oleh Pegawai yang berkelayakan.
(v) Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.
(iv) Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai yang sedang berkhidmat; dan
(iiv) Tidak ditandatangani.

PERMOHONAN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA:

Setiausaha,
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang,
Tingkat 8 & 9, Menara UMNO
No.128, Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG

Tarikh Tutup Permohonan: 20 September 2010 Advertisement