Friday, October 1, 2010

Jawatan Kosong Majlis Daerah Marang


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (Keutamaan Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman) yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh iklan ditutup untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP GRED J29(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Diploma dalam bidang seni bina landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED J29(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Diploma dalam perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Diploma Kesihatan persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


4. JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED J17(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi dan politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


5. JURUTEKNIK LANDSKAP GRED J17(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Sijil Institut Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.atau
- Sijil dalam bidang seni bina, perancangan bandar dan wilayah atau kejuruteraan awam (senibina) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada ploteknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


6. PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17(TETAP)

SYARAT LANTIKAN:
- Penilaian Menengah Rendah (PMR)/Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.dan;
- Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan.
- Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


CARA MEMOHON:
- Setiap permohonan hendaklah menggunakan Borang MDM.TR.1 dengan harga RM1.00 yang boleh didapati di Kaunter Khidmat Pelanggan, Majlis Daerah Marang.
- Permohonan hendaklah dihantarkan kepada:

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH MARANG
21600 MARANG
TERENGGANU
(U.P: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)

sertakan:
- Gambar warna berukuran 'passport' (letakkan pada penjuru kanan Borang Permohonan)
- Salinan Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan yang disahkan
- Salinan Sijil-sijil yang berkaitan yang disahkan.

Sila tuliskan jawatan yang dipohon disebelah kanan dan tarikh tutup permohonan disebelah kiri sampul surat

CATATAN:
- Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak
- Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memajukan permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan untuk tiga tahun berturut-turut
- Hanya calon yang layak selepas tapisan akan dipanggil untuk temuduga
- Permohon yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup permohonan hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan : 24 Oktober 2010

No comments:

Post a Comment