ajlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar
Bandar dan Wilayah (KKLW) yang berhasrat menjadi peneraju & role model kepada latihan
kemahiran negara terunggul yang bertaraf dunia memerlukan warga kerja yang berilmu,
berkeyakinan, inovatif dan kreatif, berdaya saing serta memiliki minda kelas pertama untuk
menerajui MARA ke arah kecemerlangan di persada dunia. Penduduk tempatan Sarawak
yang memiliki ciri-ciri tersebut serta boleh menyumbang ke arah kecemerlangan
MARA adalah dipelawa untuk mengisi jawatan seperti berikut :-


1. PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL J41
(Bidang Mekanikal, Petroleum,
Elektrik & Elektronik)

2. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29

3. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17

4. JURUTEKNIK (BANGUNAN) J17

5. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK R17

CARA MEMOHON :
a. Permohonan hendaklah dibuat secara online yang boleh dilayari
melalui laman web MARA iaitu

http:// www.mara.gov.my.

DOWNLOAD IKLAN

b. Tarikh permohonan dibuka bermula daripada 9 November 2010
hingga 21 November 2010.

c. Calon-calon yang terdiri daripada pegawai-pegawai yang sedang
berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT) hendaklah melengkapkan borang elektronik
dilaman web MARA. Pemohon hendaklah membuat permohonan
melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan salinan sijil-sijil
kelulusan yang disahkan dan lain-lain dokumen, Kenyataan
Perkhidmatan serta Laporan Prestasi Tahunan terkini dibawa bersama
semasa temuduga.

d. Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA, salinan sijilsijil
kelulusan yang disahkan dan lain-lain keterangan peribadi beserta
LAPORAN SULIT KHAS yang dimeteri oleh Ketua Jabatan masingmasing
hendaklah dibawa bersama semasa temuduga.

e. Tarikh tutup permohonan ialah pada 21 November 2010.MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS Advertisement