Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Maktab Kerjasama Malaysia:

JAWATAN:
- Pegawai Tadbir Gred N41

IKLAN JAWATAN KOSONG
http://www.mkm.edu.my/iklann41

BORANG PERMOHONAN
http://www.mkm.edu.my/c/document_library/get_file?p_l_id=10341&folderId=54155&name=DLFE-4915.pdf

CARA MEMOHON :
a) Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati di Laman Web MKM di http://www.mkm.edu.my. Di penjuru sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang dipohon.
b) Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan Berkanun hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan melampirkan Laporan Sulit dan Penyata Perkhidmatan yang terkini dan lengkap.
c) Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 Februari 2011.
d) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada:

PENGARAH MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA
103, JALAN TEMPLER
PETI SURAT 60
46700 PETALING JAYA, SELANGOR
(U.P: UNIT SUMBER MANUSIA)

PERHATIAN :
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
Advertisement