Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi yang mempunyai autonomi di
bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan sistem harta intelek seperti
perlindungan paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hakcipta dan susun atur litar
bersepadu di Malaysia.

Jawatan :

1. PEGAWAI PENDAFTARAN DAN PENTADBIRAN - 2 kekosongan
2. PEGAWAI PENDAFTARAN DAN PENTADBIRAN - 1 kekosongan
3. PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN DAN PENTADBIRAN - 3 kekosongan

Kami menawarkan faedah dan ganjaran yang kompetitif. Calon-calon yang berminat dan
berkelayakan adalah dipelawa mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi yang
boleh dimuat turun melalui laman web kami dan menyerahkan borang-borang tersebut
bersama-sama sesalinan sijil-sijil yang telah disahkan dan gambar berukuran pasport
terkini selewat-lewatnya 28 Januari 2011 kepada :

DOWNLOAD IKLAN


PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA
UNIT B-18-1, MENARA UOA BANGSAR
NO. 5 JALAN BANGSAR UTAMA 1
59000 KUALA LUMPUR
(u.p. : Seksyen Pentadbiran dan Sumber Manusia)

Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk ditemuduga.
Advertisement