Pernahkah anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai pekerja ? Banyak persoalan-persoalan yang sering dibangkitkan oleh pekerja terhadap majikan, persoalan-persoalan ini sering menjadi perbalahan sehingga ada yang terpaksa dibawa kemahkamah. Dibawah ini adalah antara soalan-soalan yang seringkali dibangkitkan oleh pekerja :


 • Berapakah kadar bayaran sebenar untuk kerja lebih masa ?
 • Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan ?
 • Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji ?
 • Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya ?
 • Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja ?
 • Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ?
 • Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undang-undang ?
 • Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan ?
 • Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta ?
 • Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini ?
 • Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat ?
 • Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat ?
 • Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun?
 • Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut?
 • Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja ?
 • Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun ?
 • Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji ?
 • Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan ?
 • Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan ?
 • Bolehkah seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan, dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja ?
 • Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing ?
ketahui hak-anda sebagai pekerja jangan biarkan ditindas sewenang-wenangnya . sila layari  

http://www.hakpekerja.com

untuk mendapatkan info tentang hak anda sebagai seorang pekerja

Regards,
Admin Advertisement