Tabung Haji adalah organisasi Islam yang bertekad untuk menjadi tunggak kejayaan ekonomi ummah dan pengurusan haji yang terbilang. Bagi menjayakan aspirasi Negara dan menjalankan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR), TH mempelawa siswazah-siswazah yang memenuhi syarat kelayakan untuk menjalani Program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M).

Matlamat utama SL1M adalah untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran (employability) graduan bagi mendapat pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan. Matlamat Ini sejajar dengan Model Baru Ekonomi iaitu rakyat berpendapatan tinggi.


SYARAT KELAYAKAN SISWAZAH
 Warganegara Malaysia Beragama Islam
 Belum mendapat pekerjaan selepas 6 bulan bergraduat
 Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang diiktiraf dengan purata minima PNGK (CGPA) 2.5 ke atas

PERLAKSANAAN PROGRAM
 Menjalani latihan on-job training dengan pekerjaan sebenar di TH sehingga 1 tahun
 Latihan soft skills selama 2 minggu dalam tempoh berkenaan
 Akan diberi Elaun Latihan
 Diberi perlindungan insurans dalam tempoh latihan

CARA-CARA MEMOHON
 Siswazah boleh memohon terus atau memuat turun borang melalui laman web rasmi TH www.tabunghaji.gov.my
 Pemohon yang terpilih akan dipanggil untuk menjalani temuduga.
Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)
“Transformasi Siswazah Memenuhi Aspirasi Negara”

DOWNLOAD IKLAN

Permohonan Secara Online / Manual

Advertisement