Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (Keutamaan kepada rakyat Negeri Sembilan) bagi memenuhi jawatan berikut:


1.  PEGAWAI EKSEKUTIF MASJID
     (SKIM PERKHIDMATAN EKSEKUTIF MASJID)
2.  PENOLONG PEGAWAI EKSEKUTIF MASJID
     (SKIM PERKHIDMATAN EKSEKUTIF MASJID) 
3.  PEMBANTU EKSEKUTIF MASJID
     (SKIM PERKHIDMATAN EKSEKUTIF MASJID)

BILANGAN KEKOSONGAN : 22 JAWATAN
Permohonan yang lengkap diisi hendaklah dialamatkan kepada:

Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Negeri Sembilan Darul Khusus
Karung Berkunci No.30
70990 Seremban
(u.p: Bahagian Khidmat Pengurusan)


TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 30 JUN 2011 Advertisement