Saturday, October 22, 2011

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (Anak Negeri Melaka) untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) seperti berikut :


Iklan Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
Bil Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Taraf Jawatan
1 Pegawai Penilaian Gred W41 Pengurusan dan Profesional Tetap (1 Kekosongan)
2 Pemandu Kenderaan (Bas Panorama) Gred R3 Sokongan Sambilan (2 Kekosongan)
3 Pemandu Kenderaan (Skylift) Gred R3 Sokongan Sambilan (1 Kekosongan)

Cara Memohon :
  • Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya yang boleh didapati dari di laman web MPHTJ iaitu http://www.mphtj.gov.my atau datang sendiri ke Jabatan Pengurusan, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

  • Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan kepada anak kelahiran Negeri Melaka.

  • Permohonan hendaklah disertakan dengan sesalinan sijil-sijil kelayakan dan dokumen yang disahkan. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan ditolak.

  • Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) terkini dan dihantar melalui majikan masing-masing.

  • Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam sampul surat berukuran 32sm x 22sm. Disudut atas sebelah kiri sampul hendaklah ditulis NAMA JAWATAN yang dipohon.

  • Alamat permohonan dan tarikh tutup permohonan :

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
Lot F51 & F52, Tingkat 1,
Kompleks Melaka Mall,
Jalan Tun Abdul Razak,Ayer Keroh,
75450 Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, Melaka
( u.p : Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pengurusan)
Tarikh Tutup Permohonan
A. PEGAWAI PENILAIAN GRED W41 : 31 OKTOBER 2011
B. PEMANDU KENDERAAN (BAS PANORAMA) GRED R3 : 25 OKTOBER 2011
C. PEMANDU KENDERAAN (SKYLIFT) GRED R3 : 31 OKTOBER 2011

No comments:

Post a Comment