Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)

 1. KETUA BAHAGIAN PERUNDANGAN
 2. PENGARAH – KEWANGAN
 3. PENGARAH – KOMUNIKASI KORPORAT DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
 4. PENOLONG PENGARAH – PENGUATKUASAAN
 5. PENOLONG PENGARAH – PENGURUSAN TARIF GALAKAN
 6. PENOLONG PENGARAH – DANA TENAGA BOLEH BAHARU
 7. PENOLONG PENGARAH – TENAGA BOLEH BAHARU
 8. PENOLONG PENGARAH – TENAGA BOLEH BAHARU
 9. PENOLONG PENGARAH – TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
 10. PENOLONG PENGARAH – KEWANGAN
 11. PENOLONG PENGARAH – PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA
 12. PENOLONG PENGARAH – LATIHAN DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI
 13. PEGAWAI KHAS
 14. TIMBALAN PENGARAH – PERLAKSANAAN INISIATIF-INISIATIF KECEKAPAN TENAGA
 15. TIMBALAN PENGARAH – PERLAKSANAAN INISIATIF-INISIATIF KECEKAPAN TENAGA
 16. PENOLONG PENGARAH – KEWANGAN
CARA-CARA MEMOHON
Permohonan boleh dibuat melalui email kepada hr@seda.gov.my atau pos kepada alamat di bawah. Sila kenal pasti jawatan yang dipohon dengan mengemukakan nombor dan nama jawatan di dalam surat permohonan serta sila lampirkan resume atau butiran peribadi.
Ketua Pegawai Eksekutif
Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Level 9, Lot 4C11
No. 29, Persiaran Perdana
Presint 4
62570 Putrajaya

Tarikh tutup permohonan : 4 November 2011 

UNTUK INFO LANJUT Sila Klik Sini Advertisement