Sejarah Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) bermula apabila memorandum kenaikan taraf Majlis Daerah Kulim ke majlis Perbandaran Kulim (MPKK) yang bertarikh 10 hb. Julai 1996 telah dihantar ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman berikutan persetujuaan Mesyuarat Majlis Penuh antara Ketua-Ketua Jabatan (Pegawai Pentadbir Negeri) pada 29 hb. Mac 1995. pada mesyuarat Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Kerajaan Tempatan Negeri Kedah Darul Aman 1997 yang mana jawatankuaa telah di mengkaji kenaikan taraf Pihak Berkuasa Tempatan yang bertarikh 22 April 1997 supaya pihak Majlis Daerah Kulim dikehendaki mengemukakan beberapa fakta tambahan seperti mana yang digariskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan supaya ia dapat dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan.
Pada 28 hb. Febuari 1998 Majlis Mesyuarat Negeri Kedah Darul Aman telah mengadakan satu mesyuarat yang berkaitan dengan pertimbangan untuk menaikkan taraf Majlis Daerah Kulim kepada Majlis Perbandaran Kulim. Hal ini berikutan permohonan pihak majlis yang lalu melalui Memorandom Majllis Daerah Kulim (PSU(K) 174/1417) menurut Seksyen 3(d) dan 4(2) Akta Kerajaan Tempatan 1997 (Akta 171) mulai 1hb. Januari 1997 dan telah membenarkan pihak majlis menyusun dan memperkemaskan struktur organisasi dan juga jumlah kakitangan yang mencukupi seperti penjawatan yang telah dcadangkan di lampiran T kertas 7(F) 63/98 sejajar dengan pengiktirafan Majlis Perbandaran.

MPKK kini sedang mencari individu berkelayakan untuk menyandang jawatan berikut:-

1. Pegawai Undang – Undang (L1-1)
2. Pegawai Penguatkuasa (N1-1)
3. Pegawai Tadbir (N1-1)
4. Juruaudit (W1-1)
5. Juruteknik Komputer (FT4-1)
6. Penjaga Jentera Elektrik (J4-1)
7. Pembantu Tadbir – Kewangan (W4-1)
8. Pembantu Tadbir – Perkeranian/Operasi (N4-1)
9. Pembantu Awam (H5-1)


KLIK SINI UNTUK IKLAN JAWATAN DAN CARA MEMOHON

BORANG PERMOHONAN

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Januari 2012
MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS
Advertisement