Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau warganegara Malaysia yang telah menduduki Negeri Johor tidak
kurang dari tiga (3) tahun berturut-turut dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan adalah dipelawa memohon jawatan sebagaimana berikut:

1. Akauntan (W1-1)
2. Penolong Syariah (LS1-1)
3. Penolong Pegawai Syariah (LS3-1)
4. Penolong Jurutera (J2-1)
5. Penghulu (NP3-1)
6. Penolong Pegawai Tanah (NT3-1)


KLIK SINI UNTUK IKLAN JAWATAN DAN CARA MEMOHON

Tarikh Tutup Permohonan: 17 Februari 2012 Advertisement