Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Kedah Darul Aman / Warga Negara Malaysia untuk memenuhi jawatan yang tersebut dibawah :-

1. Jawatan : Pekerja Sambilan Harian (Tukang Masak Gred N 17)

Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan.
Taraf Jawatan : Sambilan Harian.
Kekosongan Jawatan : 2 jawatan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
  • Berpelajaran diperingkat Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan atau
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  • Mempunyai Sijil Pengendali Makanan atau pengalaman bekerja sebagai Tukang Masak selama 1 tahun
Tempoh Lantikan : Selama 3 Bulan Mulai Jun Hingga September ,2012 .
Gaji sehari : RM 54.00 (Gaji )

2. Jawatan : Pembantu Perawatan kesihatan (Sambilan Harian)

Klasifikasi Perkhidmatan : Sokongan
Taraf Jawatan : Sambilan.
Kekosongan Jawatan : 2 jawatan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
  • Berpelajaran diperingkat Sekolah Menengah Penuh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan atau
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Tempoh Lantikan : Selama Tiga Bulan mulai Jun –September ,2012.
Gaji sehari : RM 54.00 .

Cara Memohon :

1. Calon-calon bolehlah menghantar permohonan secara bertulis ke

Pengarah Hospital Baling,
09100 Baling,
Kedah Darulman.
(U/P: Unit Sumber Manusia)

2. Sila kemukakan bersama salinan kad pengenalan , sijil kelahiran , sijil-sijil persekolahan
dan lain- lain sijil berkaitan dan sekeping gambar ukuran pasport (tidak akan dikembalikan).

3. Hanya calon yang memenuhi syarat sahaja yang akan dipanggil temuduga.
TARIKH TUTUP PERMOHONAN IALAH PADA : 15 hb Jun, 2012.

sumber iklan http://hbaling.moh.gov.my Advertisement