1. Guru Biologi
2. Guru Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

a) WarganegaraMalaysia;

b) Berumur tidak kurang dari l8 lahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c) (i) ljazah Sarjana Muda yang diiktiraf aleh kerajaan daripada institusi-inslitusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;atau

(ii) ljazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkailan yang diiktiraf aleh kerajaan daripada instilusi-institusi Pengajian Tinggi Tempalqn atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN

(iii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Mengemukakan surat permahonan secara rasmi beserta resume dan salinan sijil-sijil yang disahkan surat beranak, kad pengenalan dan lain-laln dakumen berkaitan serla 2 keping gambar berukuran passport dihantar kepada :-

Pengetua,
Maklab Rendah Sains MARA Kubang pasu
Lat 1929. Jalan Kg. Gelang,
06000 Jitra,
Kedah Darul Aman.
Tel :04-9170695 / j7
Fax :04-9170699

Tarikh tutup permohonan 25 Jun 2012

sumber iklan : http://www.mrsmkm.edu.my/kubangpasu
iklan jawatan klik sini Advertisement