Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), sebuah agensi Badan Berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia mempelawa calon-calon yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), sebuah agensi Badan Berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia mempelawa calon-calon yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

calon yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:
(1)
JAWATAN
:
PEGAWAI PENYELIDIK
GRED
:
Q41, Q43, Q47, Q51, Q53
KLASIFIKASI
:
PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
KUMPULAN
:
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
STATUS
:
TETAP
JADUAL GAJI METRIK
:
P1 RM2145.88 – RM5553.48
SYARAT LANTIKAN
:
1.
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a)
Warganegara Malaysia
(b)
Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)
(i)
Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T3); atau
(iii)
Ijazah sarjana dalam bidang sains yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T6); atau
(iv) Ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang sains daripada
institsi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T9); dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia.
PERHATIAN KEPADA PEMOHON
(a) Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan/Badan
Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan atas lantikan tetap dikehendaki
mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan atau saluran tertentu di
jabatannya dan menyertakan Laporan Penilaian Prestasi tahun terkini.
(b) Borang permohonan boleh didapati dari laman web MIROS:
www.miros.gov.my.
(c) Pemohon perlu menghantar borang permohonan jawatan kosong
bersama salinan sijil-sijil akademik berkaitan. Sila nyatakan jawatan
yang dipohon pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan
permohonan mestilah dihantar mengunakan perkhidmatan pos atau
e-mel ataupun dengan tangan.
(d) Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta salinan sijil-sijil
berkaitan hendaklah dihantar ke alamat kami seperti berikut:
Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia,
Lot 135, Jalan TKS 1, Taman Kajang Sentral,
43000 Kajang, Selangor.
Atau
E-mel: hr@miros.gov.my.
(e) Tarikh tutup permohonan pada 08 Jun 2012.

(f) Hanya permohonan yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga.
Sekiranya pemohon tidak menerima maklumbalas daripada pihak
MIROS selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan
tersebut dianggap TIDAK BERJAYA.

MORE INFO KLIK SINI Advertisement