Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) mempelawa warganegara Mal aysia yang berminat dan berkelayakan dalam bidang yang berkaitan seperti ke perluan di bawah:

Perkhidmatan :P erkeranian

Taraf :Sambilan
Tempoh :3 bulan
Wakt u Bekerja :Isnin-Jumaat (8.30 pagi-5.30 petang)
Deskripsi Tugas:Membantu kerja-kerja perkeran ian di UMCCed.

Syarat-syarat Kelayakan :

1. Wa rganegara Malaysia
2. Berumur 18 tahun ke atas
3. Sekurang-kurangnya mempunyai SPM/ STPM/ Diploma yang diiktiraf oleh Kera jaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dan;
4. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang di iktiraf setarafdengannya oleh Kerajaan.
5. Mempunyai kemahiran dalam pengkomputeran.
6. Boleh bekerja le bih masa dan di luar waktu pejabat.
Segala permohonan hendaklah dise rtakan dengan keterangan lengkap mengenai umur,pengalaman, salinan sijil -sijil, rujukan dan sekeping gambar berukuran pasport hendaklah dikemukakan sebelum 9.11.2012 kepada :-

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Pusat Pendidikan Berterusan Unive rsiti Malaya (UMCCed)
Aras 3, Blok A, Kampus Kota Universiti Malaya
J alan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2617 3111 Faks : 03-2617 31 26
Emel : asmidar@um.ed u.my
*Calon yang hanya di senarai pendek akan dimaklumkan Advertisement