IPB merupakan sebuah institusi pendidikan swasta yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP) serta menawarkan kursus-kursus profesional LCCIIQ, CAT (ACCA) dan Program Usahasama dengan UiTM.
Sekiranya anda adalah seorang individu yang proaktif dan berdedikasi maka anda adalah layak untuk memohon untuk menjawat jawatan yang ditawarkan.

Institut Profesional Baitulmal (IPB) merupakan sebuah institusi pendidikan swasta yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP) serta menawarkan kursus-kursus profesional LCCIIQ, CAT (ACCA) dan Program Usahasama dengan UiTM. Sekiranya anda adalah seorangindividu yang proaktif dan berdedikasi maka anda adalah layak untuk memohonuntuk menjawat jawatan yang ditawarkan.

1. KETUA EKSEKUTIF 
2. PENDAFTAR
3. EKSEKUTIF KANAN UNIT KUALITI DAN INOVASI 
4. SETIAUSAHA KEPADA KETUA EKSEKUTIF

MUAT TURUN SYARAT LANTIKAN

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Disember 2012
Advertisement