universiti pendidikan sultan idris (upsi)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), satu- satunya Universiti Pendidikan di Malaysia dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan menyertai kami meneruskan kebitaraan dengan mengisi jawatan - jawatan seperti tersenarai. Pemohon bermula 05 Mac 2013 (Selasa).

1. Jururawat
2. Penolong Pegawai Pertanian
3. Tukang


Permohonan adalah secara menghantar resume yang lengkap seperti perkara-perkara berikut:
(Tidak perlu mengisi borang permohonan secara online. )


- Nama jawatan yang dipohon
- Nama penuh dan nombor kad pengenalan
- Gambar pemohon
- Jantina dan taraf kewarganegaraan
- Nombor telefon dan emel
- Alamat
- Kelayakan akademik
- Pengalaman kerja
- Kemahiran yang dimiliki


Pemohon juga mestilah menyertakan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan :

- Salinan Kad Pengenalan
- Salinan sijil-sijil persekolahan dan kelayakan akademik yang dimiliki
- Salinan sijil-sijil penghargaan (jika ada)
- Salinan dokumen-dokumen lain yang berkaitan (jika ada)
- Salinan Buku Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (3 tahun terkini bagi yang
sedang berkhidmat dengan Kerajaan)


Resume dan lampiran-lampiran yang telah disusun dan dikepilkan hendaklah dihantar ke alamat:


UNIT PERJAWATAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
JABATAN PENDAFTAR
Tingkat 1, Bangunan Canselori
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
35900 Tanjong Malim, Perak


Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat. Hanya permohonan yang lengkap dan diterima sebelum/pada tarikh tutup permohonan sahaja akan diproses. Jika pemohon tidak menerima sebarang pemberitahuan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup permohonan, sila anggap permohonan adalah tidak berjaya.


Maklumat lanjut sila klik disini


Tarikh tutup permohonan:  22 Mac 2013

Advertisement