Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, terdiri daripada pemohon atau ibu/bapa pemohon yang dilahirkan di Negeri Selangor yang berkelayakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan seperti senarai di bawah.


1. Pegawai Teknologi Maklumat F41
2. Pegawai Hal Ehwal Islam S41
3. Akauntan W41
4. Penolong Pegawai Tadbir N27
5. Pemandu Kenderaan H11
6. Penolong Juruukur Bahan J29
7. Juruukur Bahan J41
8. Juruukur Bahan J48
9. Perangkawan E48

CLICK HERE FOR JOB APPLICATION AND HOW TO APPLY

CLICK HERE FOR APPLICATION FORM

Closing Date : 13/12/2013 Advertisement