Pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan keutamaan diberikan kepada anak Negeri Melaka yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Jasin.

1.Pegawai Tadbr Gred N 41
2.Pegawai Undang-undang Gred L41
3.Penolong Pegawai Senibina / Penolong Jurutera Gred JA29
4.Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17
5.Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
6.Pembantu Kemahiran H17

 CARA-CARA MEMOHON:

Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Perjawatan Majlis Perbandaran Jasin.
   
-Borang boleh didapati dengan hadir sendiri pada hari bekerja biasa di Pejabat Majlis Perbandaran Jasin. Atau  sila muat turun pada link muat turun borang permohonan dibawah. Pemohon yang ingin memohon melalui pos mestilah menyertakan sampul surat berukuran 32 sm x 22 sm yang beralamat sendiri dan mempunyai setem bernilai 60 sen.

-Borang permohonan hendaklah disertakan dengan gambar dan salinan Sijil Kelahiran, Sijil Kelulusan, Sijil Berhenti Sekolah serta lain-lain dokumen yang berkaitan. (Setiap salinan perlu diakui sah oleh mana – mana ketua kampung, JKKK atau Katua Jabatan).
   
-Permohonan-permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua jabatan masing-masing dan pastikan bahawa salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi yang terkini disertakan bersama.

(e)Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:-

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN JASIN,
77000 JASIN,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.

Tarikh tutup permohonan pada 17 Januari 2014.

Muat turun iklan jawatan disini

Muat turun borang permohonan disini

Advertisement