Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) telah ditubuhkan pada tahun 1966. Matlamatnya ialah untuk membangunkan sektor luar bandar dengan membantu penduduk-penduduknya menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi negara dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan nilai kehidupan mereka.
FELCRA merupakan sebuah Syarikat “Government Linked Company (GLC)” yang terlibat dalam aktiviti perladangan serta yang berkaitan dengannya. Dalam usaha untuk memperkukuhkan Syarikat, FELCRA mempelawa individu-individu yang berkelayakan dan bermotivasi bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-

Job Vacancy At FELCRA April 2014
1. Penolong Eksekutif (Pentadbiran)
2. Penolong Eksekutif (Pembangunan Peserta)
3. Pemandu Pentadbiran Gred A&T1

Vancancies Details

Closing date 4 April 2014 Advertisement