Keretapi Tanah Melayu Berhad (bahasa Inggeris: Malayan Railway; singkatan: KTMB) merupakan pengendali kereta api utama di Semenanjung Malaysia. Dahulunya ia dikenali sebagai sebuah agensi di bawah Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu, ia kini dikenali sebagai KTMB berikutan kesan kempen pengkorporatan yang diterajui kerajaan pada tahun 1992.

1. OPERATOR TELEFON 

Kelayakan
* Umur tidak melebihi 26 tahun pada tarikh tutup iklan;
* Lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP) / Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR)
dengan kepujian di dalam Bahasa Malaysia dan lulus di dalam Bahasa Inggeris;
* Boleh berkomunikasi di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan
baik.
Spesifikasi Tugas
* Melayan pertanyaan pelanggan-pelanggan dalaman dan luaran melalui telefon
atau di kaunter.

 Cara Memohon
Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan butir-butir peribadi  berserta salinan sijil sijil persekolahan. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar tidak lewat pada 20 Ogos 2014 ke alamat seperti berikut:-

Pengurus Besar
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
(Unit Perancangan Kakitangan)
Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur
Tel: 03 22631312, 03 22631368 Advertisement