1. PEMBANTU PERPUSTAKAAN S17

Syarat Lantikan:
i. Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
iii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Cara Memohon:
a. Permohonan hendaklah menggunakan Borang PNM/BKPSM 1-2010

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

b. Semua permohonan hendakalah disertakan salinan kad pengenalan, surat beranak dan sijil-sijil atau dokumen sokongan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran pasport dan dihantar kepada:

Ketua Pengarah
Jabatan Perpustakaan Negara Malaysia
Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia
232, Jalan Tun Razak
50572 Kuala Lumpur.

Tarikh Tutup Permohonan: 18 Ogos 2010

Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon disebelah atas kiri sampul surat permohonan

MORE INFO ... Advertisement