Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia [keutamaan kepada peranakan Negeri Kelantan] yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Maahad Tahfiz Al -Quran Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan.

1. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM Gred S 41 - (kekosongan 1)
(Guru Pengajian Islam - Takhasus Qiraat)

SYARAT LANTIKAN:
- Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
(a) (i) Ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Islam(Takhasus Qiraat) yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S 41: P1T1);
- lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
- Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

CARA MEMOHON:
i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan (MUI) Kn1/93 dengan mengemukakan sampul surat berukuran 10 sm x 23 sm yang beralamat sendiri serta bersetem 50 sen atau mengambil sendiri di Unit Pengurusan Sumber Manusia,Bahagian Khidmat Pengurusan Tingkat 1 , Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
ii) Permohonan dari pegawai sedang berkhidmat hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan berserta Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2009/ terkini dan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini.
iii) Salinan sah sijil-sijil persekolahan,kad pengenalan,surat beranak serta surat berkaitan bersama gambar berukuran passport dan sampul bersetem yang beralamat sendiri hendaklah dikembarkan bersama borang permohonan .
iv) Permohonan yang tidak mengikut peraturan dan lewat diterima tidak akan dilayan .

ALAMAT PERMOHONAN:
Permohonan hendaklah sampai ke alamat berikut ;

YABhg. Dato’ Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,
Kompleks Balai Islam, Lundang,
15200 KOTA BHARU .

PERKARA AM:
Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.
Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya .

Tarikh Tutup Permohonan: 26 September 2010 Advertisement