Permohonan adalah dipelawa dari kalangan rakyat Negeri Johor untuk mengisi jawatan berikut di Majlis Perbandaran Pasir Gudang:-

1.AKAUNTAN (TETAP)
2.PEGAWAI TADBIR (TETAP)
3.PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA (TETAP)
4.ARKITEK (TETAP)
5.PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN (TETAP)
6.PENOLONG JURUTERA (TETAP)
7.PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (TETAP)
8.JURUTEKNIK (TETAP)
9.JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA (TETAP)


Iklan lengkap jawatan kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang


C. CARA MEMBUAT PERMOHONAN :
i) Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh diperolehi di Majlis Perbandaran Pasir Gudang pada waktu Pejabat atau mengirim sampul surat berukuran 10cm x 32cm (4 x 9inci) bersetem 50sen beralamat sendiri dengan mencatat “PERMOHONAN BORANG” di sudut sebelah atas kiri sampul surat dengan disertakan wang pos bernilai RM 1.00 atau borang boleh di muat turun dengan melayari laman web www.mppg.gov.my
ii) Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dengan menyertai salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan penilaian prestasi

D. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG
ARAS 19, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR
81700 PASIR GUDANG
(U.P: BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)

SEBELUM ATAU PADA 2 OKTOBER 2010

E. CATATAN
(a) Setiap permohonan jawatan hendaklah menggunakan satu borang sahaja bagi setiap jawatan yang di pohon. Sekiranya permohonan jawatan lebih dari satu hendaklah menggunakan borang yang berasingan.
(b) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja dipanggil temuduga.
(c) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menggangap pemohonan mereka TIDAK BERJAYA
(d) Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggungjawab pemohon sendiri Advertisement