Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan seperti dibawah:

1. Pembantu Pengawas Peperiksaan

Tempoh Diperlukan : 01 November 2010 sehingga 15 November 2010
Taraf Jawatan : Sambilan

syarat-syarat perlantikan seperti berikut :
(a) Warganegara Malaysia (Bumiputera).
(b) Pemohon mestilah berumur 17 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 30 tahun pada tarikh permohonan dibuat. Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun hendaklah mendapat kebenaran ibu/bapa/penjaga.
(c) Sihat tubuh badan.
(d) Kelayakan minimum sekurang-kurangnya tamat Tingkatan 5 atau mempunyai SPM atau setaraf dengannya.
(e) Pelajar UMK / Bekas Pelajar UMK / Staf Akademik & Pentadbiran UMK tidak dibenarkan memohon.
(f) Calon-calon hendaklah komited dengan bidang tugas.
(g) Pihak UMK boleh menamatkan tempoh perkhidmatan Pembantu Pengawas pada bila-bila masa, jika didapati melanggar etika dan peraturan yang ditetapkan.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Tarikh Tutup Permohonan: 3 Oktober 2010 Advertisement