Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:
  1. PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI E27
  2. PEMBANTU AKAUNTAN W17
  3. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17
  4. PEMBANTU EHWAL EKONOMI E17
  5. JURUTEKNIK J17
DOWNLOAD IKLAN

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN

CARA MEMOHON BAGI CALON-CALON LUAR LPP


Permohonan dari calon-calon luar LPP (termasuk yang sedang berkhidmat dengan kerajaan) hendaklah dibuat melalui Laman Web JobsMalaysia (Kementerian Sumber Manusia) di http://www.jobsMalaysia.gov.my. Semua permohonan tidak perlu dicetak/ di pos ke LPP. Setiap pemohon hanya boleh memohon satu (1) jawatan sahaja.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

14 MAC 2011 (ISNIN)
Advertisement