Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang sedang  berkhidmat di sekolah rendah/sekolah bantuan kerajaan/Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)/Bahagian di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memohon mengikuti Program Pensiswazahan Guru Mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di bawah Rancangan Malaysia Ke-10.

Keterangan Program :
Nama Program          :  PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PTG)
Tempoh Pengajian     :  Empat (4) Tahun
Mod Kursus              :  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
*Klik pada gambar untuk paparan lebih jelas

Kementerian+Pendidikan Program Pensiswazahan Guru Mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pengambilan 2012
Tarikh Tutup Permohonan : 27 November 2011 Advertisement