Jobs Available :->

1.Pelayan
2.Penolong Ketua Tukang Masak
3.Ketua Steward
4.Polis Bantuan
5.Pengawal Keselamatan
6.Penolong Pengawal Keselamatan
7.Juruwang
8.Penyelamat Kelemasan

Tarikh Tutup Permohonan: 20 November 2011

http://1.bp.blogspot.com/-qd4PMJbn7_w/TrETM2X_wQI/AAAAAAAAAQ4/PioN7Nxf8CQ/s1600/tropicana.jpg Advertisement