Peperiksaan Bertulis Juruaudit akan diadakan pada 14 april 2012.Peperiksaan Juruaudit ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon-calon peperiksaan juruaudit mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman.
Calon-calon  peperiksaan juruaudit yang menduduki peperiksaan juruaudit ini adalah dari pelbagai jurusan. Maka, soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai
skop yang luas.

Matlamat peperiksaan juruadit ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon  peperiksaan juruaudit agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Juruaudit, Gred W41.Peperiksaan juruaudit ini melibatkan lima kertas berasingan. Setiap kertas adalah penting untuk prestasi mengukur calon  peperiksaan juruaudit.Calon-calon  peperiksaan juruaudit perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi ke semua kertas. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon peperiksaan juruaudit dikira kurang memuaskan. Namun, jika calon  peperiksaan juruaudit mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik.

Oleh itu, calon-calon peperiksaan juruaudit dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja. Kelulusan  peperiksaan juruaudit ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon  peperiksaan juruaudit yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia termasuk lulus ’Assessment Centre’ akan ditemu duga.

Sukatan Peperiksaan Juruaudit :
Ujian ini mengadungi lima seksyen iaitu:
(i) Seksyen A – Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
 • Masa : 40 minit Bilangan
 • Soalan : 50
(ii) Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
 • Masa : 45 minit
 • Bilangan Soalan : 40
(iii) Seksyen C – Kefahaman Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Masa : 45 minit
 • Bilangan Soalan : 40 soalan
(iv) Seksyen D – Esei Bahasa Melayu
 • Masa : 1 jam
 • Bilangan Soalan : 3 jawab 1
 • Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.
(v) Seksyen E – Esei Bahasa Inggeris
 • Masa : 1 jam
 • Bilangan Soalan : 3 jawab 1
 • Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.
Calon-calon digalakkan mendapatkan rujukan peperiksaan juruaudit ini supaya lebih bersedia untuk menjawap soalan-soalan yang bakal diberikan.Kami sangat syorkan agar calon-calon peperiksaan juruaudit mendapatkan rujukan peperiksaan juruaudit ini daripada Team Tipsptd yang telah terbukti membantu ramai calon lulus dalam peperiksaan sebelum ini.Dapatkannya di sini :

Advertisement