Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (Anak Negeri Melaka) untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) seperti  berikut :

1. Penolong Pegawai Perancangan Bandar dan Wilayah JA29
2. Penolong Pegawai Tadbir N27
3. Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) N17
4. Pembantu Penguatkuasa N17
5. Pembantu Penilaian W17
6. Pembantu Operasi N11
7. Penghantar Notis N11
8. Pembantu Awam H11

Tarikh tutup permohonan pada 14 November 2014

CARA MEMOHON :

Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya yang boleh dimuat turun pada link muat turun borang permohonan dibawah atau datang sendiri ke Aras 3, Jabatan Pengurusan, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegera Malaysia dan keutamaan kepada anak kelahiran Negeri Melaka.

Permohonan hendaklah disertakan dengan sesalinan sijil-sijil kelayakan dan dokumen yang disahkan. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan ditolak.

Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) terkini dan dihantar melalui majikan masing-masing.

Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam sampul surat berukuran 32sm x 22sm. Disudut atas sebelah kiri sampul hendaklah ditulis NAMA JAWATAN yang dipohon.

Pemohon hendaklah menyediakan sampul surat berukuran 10sm x 23sm beserta stem RM0.60 sen semasa menghantar borang permohonan dan hendaklah ditulis NAMA JAWATAN yang dipohon di sudut atas sebelah kiri sampul dan alamat surat menyurat.

Alamat permohonan dan tarikh tutup permohonan :

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
Lot F51 & F52, Tingkat 1,
Kompleks Melaka Mall,
Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh,
75450 Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, Melaka
(U.P : BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, JABATAN KHIDMATPENGURUSAN)
TARIKH BUKA PERMOHONAN :20 OKTOBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN :14 NOVEMBER 2014

Muat turun iklan jawatan dan syarat kelayakan disini

Muat turun borang permohonan jawatan disini Advertisement